Rwanda – Vakonderwijs voor kansarme jongeren (CEFORMI)

Projectdetails

Extra werkgelegenheid is hard nodig voor de vele, vaak kansarme jongeren in Rwanda. CEFORMI, vakschool van de kerk in Kigali, traint jongeren voor een beroep, zoals kapster, naaister, timmerman, loodgieter en lasser. Hierdoor worden jongeren in staat gesteld beter in hun eigen levensonderhoud te voorzien. . Om de school te helpen minder afhankelijk te worden van donaties, willen we de school helpen om de school aantrekkelijker te maken voor nieuwe studenten en helpen om zelf meer inkomen te genereren m.b.v. renovatie of nieuwe equipment. 

WerkveldOnderwijs en werk
ProjectnummerRW.1.103
Streefbedrag€ 17.600
LocatieRwanda

Meer informatie

In de afgelopen jaren konden diverse jongeren een praktijkopleiding volgen en werden een aantal klaslokalen vernieuwd. De komende jaren willen we ons nog meer richten op jongeren uit kansarme gezinnen.

Er zijn 46 ‘parishes’ (kerkelijke gemeenten met een aantal wijkkerken) in de regio Kigali. Uit elke ‘parish’ krijgt één jongere uit een gezin met een sociale en/of financiële achterstand de kans om een studie in Kigali te volgen. De predikant selecteert en begeleidt deze jongere. De kosten voor onderwijs en verblijf op de school worden via dit project betaald. Ook krijgen ze na afloop van hun studie een gereedschapskist mee, zodat ze direct aan de slag kunnen.

Door deze benadering worden lokale gemeenten van de Anglicaanse Kerk nog meer betrokken. Zij weten als geen ander welke gezinnen in hun omgeving kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben. De jongeren die hun opleiding hebben afgerond, worden ook weer gestimuleerd om andere kwetsbare jongeren in hun omgeving te helpen. Op deze manier kan de cirkel van armoede en achterstand stap voor stap doorbroken worden.

De timmerman 

Chrisostome (25) had een uitzichtloze toekomst toen hij in 2017 de middelbare school verliet. Zijn familie was arm en geld om verder te studeren was er niet. Maar in 2020 kreeg hij via de kerk de kans om een opleiding te volgen aan de vakschool CEFORMI in Rwanda. Het veranderde het leven van Chrisostome compleet: na ruim een jaar les te hebben gekregen in houtbewerking, was hij in staat om zelfstandig prachtige meubels te maken en werd hij aangenomen bij een lokale onderneming. Hij vertelt: “Met het geld dat ik verdien, kan ik mijn familie onderhouden en ook voor mezelf zorgen, mijn huur betalen en uit de armoede ontsnappen. Mijn droom voor de toekomst is om de beste timmerman van Rwanda te worden. Ook wil ik in Nederland beroemd worden als de timmerman met de gele muts en gun ik andere jongeren ook een opleiding bij CEFORMI. Ik hoop dat mijn kerk nog vaak de mogelijkheid geeft aan jongeren om hun droom te realiseren bij CEFORMI. De steun van de GZB heeft mijn leven compleet veranderd, maar bovenal dank ik God voor de weg die Hij met mij gaat!”

Zegen voor lokale kerken
Ds. Japhet Ndoriyobijya is directeur van vakschool CEFORMI in Rwanda en maakt zich sterk voor een goede geestelijke en sociale ontwikkeling van kwetsbare jongeren. In de afgelopen jaren heeft de GZB samen met hem nagedacht hoe de school juist ook lokale kerken kan helpen. Via een speciaal programma wordt nu aan alle gemeenten jaarlijks gevraagd om één jongere te selecteren die uit een kwetsbare situatie komt. Na de opleiding kan deze jongere dan in zijn omgeving ingeschakeld worden. Eén van hen is Sylvan Dusengumuremyi die opgeleid werd tot lasser: ‘In ons dorp zijn we begonnen met het bouwen van een nieuwe kerk. We zijn nu bijna bij de constructie van het dak en dan kan ik mijn kennis over het lassen inzetten, want lassers zijn hier hard nodig. Mijn mankracht is gratis en geeft de kerk de mogelijkheid om een veilig gebouw te maken waar het Evangelie wordt gedeeld.’

Veranderen van levens
Net zoals op veel andere plekken in de wereld lag ook het onderwijs in Rwanda door COVID-19 het afgelopen jaar grotendeels stil. De gevolgen van de lockdown zijn voor gezinnen die afhankelijk zijn van anderen erg ingrijpend. Toch lukte het Fabrice Niyonkuru om te profiteren van de vaardigheden die hij tijdens zijn opleiding timmeren heeft opgedaan. ‘Ik kon aan de slag bij een bedrijfje en door het loon dat ik kreeg, kon ik voor mezelf en ons arme gezin zorgen. Met het geld dat ik overhield, kon ik zelfs materiaal kopen waardoor ik nu een technische studie aan de universiteit kan volgen. CEFORMI is een enorme zegen voor jongeren om zichzelf en anderen te ontwikkelen.’ Dat is ook het motto van de school: ‘Teaching to transform lives’, lesgeven om mensen te veranderen. Naast het aanleren van technische vaardigheden draait het onderwijs van CEFORMI ook om het aanleren van een bijbels karakter.

Een ondernemend stel: Viateur en Sifa
Viateur (39) kreeg vijf jaar geleden de mogelijkheid om via een christelijke organisatie een vakopleiding te gaan volgen bij CEFORMI in Rwanda. Hij vertelt: “Na een jaar goed mijn best te hebben gedaan in de houtbewerking, mocht ik aan de slag in de werkplaats. Ik heb hier vier jaar gewerkt. Van mijn verdiende geld heb ik een elektrische motor gekocht. Het was namelijk mijn droom om motor-driver te worden. Momenteel verdien ik mijn geld als motortaxi-chauffeur. Hiermee kan ik ook de vakopleiding van mijn vrouw Sifa betalen, die nu bij CEFORMI in het naaiatelier studeert! Wij danken God dat Hij ons de mogelijkheden en talenten heeft gegeven om uit de situatie van armoede te kunnen komen. Ook ben ik mijn leraar Etienne enorm dankbaar voor de lessen die hij mij heeft gegeven! Als Sifa klaar is met haar opleiding, dan wil ze graag haar eigen kledingbedrijfje beginnen. Ik ben heel trots op haar: zij is momenteel de beste student van de klas!”

Extra werkgelegenheid is hard nodig voor de vele vaak kansarme jongeren in Rwanda. CEFORMI, vakschool van de kerk, traint jongeren voor een beroep, zoals timmerman, loodgieter, kapper, maar ook voor de horeca! Jaarlijks verlaten zo’n 180 jongeren de school. Ze zijn dan (beter) in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Steun dit project

  • € 350

    Een studiebeurs voor één student bedraagt € 350,-. Een jaar lang ontvangt een leerling dan onderwijs, schoolboeken, maaltijden en onderdak.