Van ontmoeting naar concreet helpen (IZB)

Projectdetails

In de wijk Caberg in Maastricht wordt onder leiding van ds. Ron van der Spoel een pioniersplek gestart. In deze wijk met een hoge maatschappelijke kwetsbaarheid is in samenwerking met het Leger des Heils een ontmoetingsplek geopend waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar concrete hulp wordt geboden en waar door alles heen gebouwd wordt aan een nieuwe geloofsgemeenschap.

WerkveldBinnenlands diaconaat
ProjectnummerNL.B.365
Streefbedrag€ 6.405
LocatieNederland

Meer informatie

De wijk Caberg in Maastricht is één van de meest kwetsbare wijken van de stad. Het is met recht een aandachtswijk te noemen met een hoge maatschappelijke kwetsbaarheid. Hoewel er al reden voor is, zijn er nauwelijks plekken in Caberg om elkaar te ontmoeten. Daarom geven we een pioniersplek vorm in deze context. Een nieuwe plek waar het evangelie in woord en daad gedeeld wordt. Een leegstaand café in het enige winkelcentrum van Caberg wordt ongevormd tot een plek om mensen te helpen en te ontmoeten. Vanuit deze ontmoetingsplek wordt gezocht naar de vorming van een nieuwe geloofsgemeenschap in dit deel van Maastricht.

Maastricht kent een groot aantal uitdagingen in het sociaal domein. Zo kent de stad een relatief hoog aandeel huishoudens met lage inkomens: dit ligt met 14% boven het landelijk gemiddelde van 10%. Daarnaast voelen inwoners van Maastricht zich relatief vaker eenzaam ten opzichte van alle referentiegroepen. Ook groeien kinderen in Maastricht meer dan landelijk in armoede op, hoewel het aantal inwoners met een bijstandsuitkering gelijk is aan het landelijke gemiddelde.

We hebben een sterk verlangen om het evangelie te delen in Woord en daad. We willen mensen verbinden aan de Opgestane Jezus. Daarbij vinden we het belangrijk dat iedereen welkom is en dat iedereen mee kan doen. Het evangelie delen betekent in veel gevallen mensen concreet helpen in hun nood. Door alles wat we doen willen we de liefde van God laten zien en hopen we dat mensen gaan meedoen. In alles wat we doen verlangen we naar de vorming van een nieuwe geloofsgemeenschap waar mensen de ruimte en tijd vinden om God te leren kennen.

De werkwijze die we kiezen wordt voor een groot deel bepaald door de opgedane ervaring. We kiezen in eerste instantie voor de opening van een ontmoetingsplek. Vanuit deze ontmoetingsplek bouwen we verder. We combineren een koffiecorner met een tweedehands kledingwinkeltje en zo mensen te dienen en ook geloofsgesprekken met hen te voeren. Door de tweedehands kleding zal aanloop van buurtbewoners gecreëerd worden waardoor contacten en relaties kunnen ontstaan in de bijbehorende koffiecorner. Onze ervaring is dat er al snel ruimte is voor gesprek over zingeving en geloof.

“We voelen ons gezegend dat we er mogen zijn voor hen die niemand hebben en in daad en woord Gods liefde voor hen mogen laten zien.”

Ds. Ron van der Spoel 

Steun dit project

 • € 2.500

  Ontmoetingsplek/Koffiecorner
  Ontmoeting is essentieel. Het ontmoeten van mensen onderling is vaak de eerste stap naar het aanpakken van problemen. Die plaats willen wij bieden voor mensen die daar behoefte aan hebben. Een plaats om elkaar te ontmoeten voor een kop koffie en een gesprek.  

 • € 2.500

  Individuele diaconale begeleiding
  Niet alle mensen zijn geholpen met een activiteit maar hebben persoonlijk begeleiding nodig bij de problemen die op hun pad komen. Met individuele begeleiding proberen we mensen duurzaam te helpen, bijvoorbeeld door de weg te wijzen naar instanties, mee te helpen bij aanvragen of door samen een financieel plan op te stellen. 

 • € 500

  Kledingwinkel
  In de koffiecorner wordt ook tweedehands kleding verkocht. Het helpt mensen en het biedt naast de koffie een laagdrempelige manier om mensen te ontmoeten.  

 • € 1.500

  Kinderclub
  In Caberg wonen veel kinderen. Er is de wijk weinig aanbod van activiteiten. Met de kinderclub bieden we een ontmoetingsplek voor kinderen (en hun ouders). Op deze manier kunnen we er zijn en delen uit de rijkdom van de verhalen uit de bijbel.