Zuid-Soedan – Noodhulp terugkerende vluchtelingen Kajo-Keij

Projectdetails

Jarenlang woonden veel Zuid-Soedanezen in vluchtelingenkampen in Oeganda. Gevlucht voor het geweld in hun eigen land. Totaal afhankelijk van hulp. Nu het in hun eigen land weer veiliger is, willen we hen graag helpen om terug te keren. Daarvoor is het belangrijk dat er goed onderwijs is voor de kinderen, dat de bijbelschool open kan blijven en dat families weer voedsel kunnen verbouwen.

 

WerkveldNoodhulp en wederopbouw
ProjectnummerSS.N.103
Streefbedrag€ 58.800
LocatieZuid-Soedan

Meer informatie

De GZB werkt samen met de Anglicaanse Kerk van Zuid-Soedan in de regio Kajo-Keji. Deze kerk is inmiddels teruggekeerd naar haar thuisbasis. Voor een groot deel van de bevolking is terugkeer naar hun eigen land echter geen gemakkelijke keuze, onder meer omdat hun kinderen dan niet meer naar school kunnen. We willen de kerk daarom graag helpen bij het heropenen van de scholen. Daarvoor moeten beschadigde scholen worden gerenoveerd, is er lesmateriaal nodig en een salaris voor de leerkrachten.

Ook wil de kerk hulp geven aan families die terugkeren bij het opnieuw bewerken van een stukje grond voor hun levensonderhoud. Er wordt zaaizaad uitgedeeld en trainingen gegeven om organisch te verbouwen.

De GZB is ook al heel wat jaren betrokken bij het Kajo-Keji Christan College, onder andere door de inzet van ds. Peter de Groot. Aan het college worden zowel onderwijzers als theologen opgeleid. Ook dit college is teruggekeerd naar Zuid-Soedan, maar het aantal studenten is fors omlaaggegaan. We willen hen daarom extra steun geven, ook vanwege de inflatie waardoor de prijzen voor voedsel, brandstof en dergelijke niet meer te dekken zijn uit het normale budget. We hopen dat het aantal studenten weer zal gaan stijgen.

Ditteke den Hartog, programmaleider Zuid-Soedan:

“We bezochten Bori, een gebied waar 290 boeren hulp kregen bij het herstarten van hun landbouwactiviteiten. De boeren die we ontmoetten, vertelden dat ze zelf al aan de slag waren gegaan in het eerste regenseizoen, maar helaas was de oogst niet goed geweest. Het zaad dat de kerk gaf om een aantal hectares in te kunnen zaaien, kwam precies op tijd voor het tweede seizoen. De zaden waren van goede kwaliteit, aldus de boeren. Het zaad was goed ontkiemd, en nu was het hopen op regen. De boeren waren ook blij met de nieuwe vaardigheden die ze hadden aangeleerd voor het bereiken van een betere oogst.”

Steun dit project