Rapportage Noodhulp Sprinkhanenplaag – Kenia

Er is een rapportage beschikbaar van de collecte die gehouden is in mei 2020 t.b.v.  Noodhulp Sprinkhanenplaag – Kenia.