Berichten

Noodhulp Oost-Congo

Noodhulp Oost-Congo

De laatste maanden is het onveiliger geworden in Oost-Congo en zijn er aanvallen geweest op dorpen waarbij huizen werden verbrand en mensen vermoord. Het lijkt erop dat er politieke krachten zijn die het land willen ontregelen en op die manier de geplande verkiezingen blokkeren. Er wordt gesproken over een vergeten conflict.

Zoals altijd zijn gewone mensen de dupe van deze situatie. Duizenden mensen zijn naar Bunia gevlucht (hoofdstad van de provincie Ituri) en verblijven daar bij familie of in vluchtelingenkampen. Als GZB  willen wij in deze situatie graag een helpende hand bieden en daarmee iets laten zien van de verbondenheid in het geloof met onze broeders en zusters in Oost-Congo.

Provincie Ituri met hoofdstad Bunia

Onze partnerkerk in Oost-Congo, de Communauté Emmanuel, wil vluchtelingen in Bunia helpen met voedsel, kleding, medicijnen en Bijbels. Deze kerk heeft haar kantoor in Bunia en zal ervoor zorgen dat de hulp bij de juiste mensen terecht komt. We hebben nu een eerste donatie van 5000 euro gedaan, maar we zouden meer willen doen.

Helpt u mee?
U kunt een financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van Project 10 27: NL29 INGB 0000 0280 16, t.n.v. Project 10 27, o.v.v. Noodhulp Congo.

 

 

Update 2018-04-04

Update 2018-04-05

Noodhulp aardbevingen Mexico

Op 7 september 2017 werd Mexico, voor de kust van de regio Chiapas, getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 8.2 op de schaal van Richter. Hierna volgden verschillende relatief zware bevingen elkaar op, ook in de al eerder getroffen gebieden. Er vielen als gevolg hiervan ruim 400 dodelijke slachtoffers. Er is grote materiële schade. Dat betekent dat in deze regentijd complete gezinnen op straat moeten slapen.

De kerk is aanwezig…
De kerk in de regio Chiapas (partner van de GZB) is een noodhulpactie gestart. Er is veel geld nodig om vooral voedselhulp te verlenen.
Machiel Kommers, zendingswerker van de GZB in Mexico, heeft met de secretaris van de classis van Chiapas over mogelijkheden voor hulpverlening gesproken. Er is ook met een andere kerk contact gezocht om slachtoffers te helpen. Er is inmiddels een begin gemaakt met het in kaart brengen van de schade. Hierdoor is men beter in staat om te werken aan herstel en nieuwbouw van woningen.

Betrokkenheid GZB
De kerk heeft de GZB gevraagd haar te steunen bij de hulpverlening, die via lokale gemeenten in de regio wordt verleend. De GZB heeft hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar gesteld.
Samen met de classis willen we omzien naar mensen die de ernstige gevolgen van het natuurgeweld ondervinden.

Helpt u mee?
U kunt een financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van Project 10 27: NL29 INGB 0000 0280 16, t.n.v. Project 10 27, o.v.v. Noodhulp Mexico.

Rapportage (versie februari 2018)

Portfolio Items