…en je naaste als jezelf

Dit staat in Lukas 10:27 en dit is wat ons drijft. We leren van Jezus om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden. In navolging van Hem heeft een christelijke gemeente de zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.

Projecten

Gemeenten in de PKN kunnen via Project 10:27 diverse soorten projecten ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende projecten.

De werkvelden

Zorg voor kwetsbare mensen – Voedselhulp

Mensen helpen die geen helper hebben (Psalm 72: 12).

Dat doet Jezus en dat is de roeping van iedereen die Hem volgt.

Onderwijs en werk

Onderwijs heb je nodig om wijs te worden en in het goede spoor te gaan (Spreuken 4: 11).

Onderwijs helpt mensen zich te ontplooien en te leven zoals God het bedoelt.

Noodhulp en wederopbouw

Zolang er rampen zijn, wordt er om hulp geroepen. ‘God zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen’, is dan de hoop van de gelovige (Psalm 57: 4).

 

Medische
hulp

‘Ik heb geen mens’, zei de zieke en hij werd geholpen door Jezus (Johannes 5: 7).

Deze zieken zijn er nog steeds. 

Diaconaat in Nederland

‘En er was een zekere bedelaar die voor zijn poort neergelegd was’ (Lukas 16: 20).

Ook dichtbij is er nood, je kunt er niet omheen!

Wilt u direct het werk van Project 10:27 steunen? Bedankt!

Project 10:27 is het diaconale programma van de GZB

© Copyright - Project 10:27 Diaconale programma van de GZB.