Malawi – Investeren in huwelijken

Projectdetails

Het huwelijk- en gezinsleven in Noord-Malawi staan onder druk. Dit wordt onder andere veroorzaakt door culturele aspecten als het superioriteitsgevoel van mannen en polygamie. Ook de economische situatie speelt een rol: veel mannen trekken voor kostwinning naar andere landen, waarbij overspel op de loer ligt. Er is een gebrek aan kennis en literatuur over onderwerpen als seksualiteit, rolverdeling en communicatie. Dit alles veroorzaakt ongezonde gezinssituaties en heeft een negatieve invloed op de sociale situatie in de dorpen en de gemeenschap. Dit vraagt om een actieve diaconale rol van de kerk, waarbij echtparen bijstand krijgen om te werken aan een gezonde relatie.

WerkveldZorg voor kwetsbare mensen
ProjectnummerMW.1.100
Streefbedrag€ 11.800
LocatieMalawi

Meer informatie

Predikanten in Noord-Malawi binnen de CCAP (Church of Central Africa Presbytarian) worden (samen met hun eventuele echtgenotes) getraind om echtparen in hun gemeente toe te rusten op het gebied van thema’s als conflictbeheersing, trouw, vergeving en seksualiteit. Meer dan eens gaat het op dit vlak namelijk mis binnen de band van het huwelijk, met alle gevolgen van dien. Door dit ‘train-the-trainer-principe’ worden predikantenechtparen in staat gesteld in hun eigen gemeente te delen wat ze zelf geleerd hebben. Diverse thema’s komen aan bod als: wat is een huwelijk? Hoe werkt seksualiteit? Maar ook onderwerpen als conflictbeheersing, verantwoordelijkheid, trouw en vergeving komen ter sprake. Door deze toerustingscursus krijgt het huwelijk een nieuwe dimensie. Ook de kinderen ervaren meer liefde, vrede en harmonie ervaren bij hun ouders. Dit wordt opgemerkt door de omgeving en heeft een positieve uitstraling op de gemeenschap.

Deze zogenoemde ‘Marriage Course’ biedt mannen en vrouwen goede handreikingen om op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan. Eerdere deelnemers geven aan dat hun huwelijk hierdoor een totaal nieuwe dimensie heeft gekregen. Zelfs de kinderen ervaren meer liefde, vrede en harmonie bij hun ouders. Deze verbetering van het gezinsleven en het in liefde leren omzien naar elkaar heeft een positieve uitwerking op de gemeenschap.

Groeiende liefde in Malawi:

Echtparen getuigen dat hun huwelijk een

impuls gekregen heeft door deze cursus:

‘Ons huwelijk is verdiept met meer

liefde, zorg en aandacht voor elkaar!’

Steun dit project